1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούνιος 2022

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατασχέτηριας Έκθεσης


Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατασχέτηριας Έκθεσης

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 710/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ακυρώθηκε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, δυνάμει της οποίας επισπευδόταν πλειστηριασμός σε βάρος ακινήτου του οφειλέτη από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων για φερόμενη οφειλή ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ. Το δικαστήριο έκρινε βάσιμο λόγο ανακοπής μας ο οποίος στηριζόταν σε διαδικαστική πλημμέλεια της εκτελέσεως. Όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλα σημεία της ιστοσελίδας μας, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι τυπική και αυστηρή με σκοπό και την προστασία του οφειλέτη. Τα ελαττώματα των πράξεων εκτέλεσης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό τους ως ανυπόστατων ή "ακυρώσιμων". Τα ελαττώματα αυτά υπάγονται στην ακυρωτική ανακοπή του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με βάση την οποία το αρμόδιο δικαστήριο, σε περίπτωση κατάφασης του λόγου ανακοπής, κηρύσσει την προσβαλλόμενη πράξη εκτέλεσης άκυρη. Κάθε ελάττωμα αντιμετωπίζεται διαφορετικά, ενίοτε απαιτείται και η επίκληση δικονομικής βλάβης, και σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενδελεχή μελέτη του φακέλου για την προάσπιση των συμφερόντων του οφειλέτη-καθού η κατάσχεση. 

Για περισσότερα βλ. εδώ κι εδώ.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top