1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Απρίλιος 2022

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου περί Διπλασιασμού Τιμής Πρώτης Προσφοράς Πλειστηριασμού


diorthosi-timιs-prwths-prosforas-pleisthriasmou

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 107/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, με βάση την οποία έγινε δεκτή αίτησή μας αύξησης τιμής πρώτης προσφοράς σε πλειστηριασμό ακινήτου. Συγκεκριμένα η τιμή πρώτης προσφοράς αυξήθηκε από 230.000 Ευρώ στις 460.000 Ευρώ και άρα διπλασιάστηκε. Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα να μην διακινδυνεύει ο εντολέας μας να απολέσει περιουσιακό του στοιχείο για πολύ χαμηλό τίμημα. Σημαντικό σημείο της εν λόγω απόφασης ήταν η παραδοχή ότι στην περίπτωση που η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου στηρίζεται μόνο σε εξωτερική επισκόπηση αυτού, ενδέχεται η λήψη υπ' όψιν και της εσωτερικής διαρρύθμισης και κατασκευής να μεταβάλλει (να διπλασιάζει εν προκειμένω) την εμπορική αξία προς τα άνω.

Παρατίθεται το σχετικό χωρίο της εν λόγω απόφασης: "Επίσης, η ως άνω αρχιτέκτονας εκθέτει ότι τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι άριστης ποιότητας, καλαίσθητα και κόστους άνω του μέσου όρου για κατοικία, η εσωτερική διαρρύθμιση είναι ιδιαίτερα λειτουργική και η εξωτερική αισθητική είναι εντυπωσιακή, το οποίο άλλωστε προκύπτει και από την επισκόπηση των προσκομιζόμενων φωτογραφιών, ενώ διαθέτει και πλήρεις υδραυλικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Όλα τα ανωτέρω και δη την κατάσταση του ακινήτου στο εσωτερικό αυτού και την πολυτελή κατασκευή αυτού, ήταν εν τοις πράγμασι αδύνατο να τα λάβει υπόψη του ο πιστοποιημένος εκτιμητής, καθόσον δεν είχε τη δυνατότητα να προβεί σε εσωτερική αυτοψία. Ωστόσο, η προαναφερόμενη αρχιτέκτονας στην έκθεσή της καταλήγει στην αξία του ακινήτου εκτιμώντας κυρίως το κόστος κατασκευής αυτού, ενώ από τα διδάγματα της κοινής πείρας και τα συναλλακτικά ήθη προκύπτει ότι η αξία ενός ακινήτου δεν ταυτίζεται με την αξία της κατασκευής του, όπως ισχυρίζεται η ανωτέρω στην έκθεσή, της, αλλά συνδιαμορφώνεται από σύνολο παραγόντων οι οποίοι εν προκειμένω δεν έχουν συνεκτιμηθεί".

Σημασία έχει να τονιστεί ότι ο δικαστικός επιμελητής έχει τη δυνατότητα από το νόμο να εισέρχεται στο προς κατάσχεση ακίνητο, το οποίο θα του έδινε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε περιγραφή του εσωτερικού του, αλλά στην πράξη σπάνια τούτο συμβαίνει, λόγω φόβου προστριβών. Άρα εικόνα ο δικαστικός επιμελητής και ο εκτιμητής για τους εσωτερικούς χώρους του ακινήτου δεν έχουν, με αποτέλεσμα να μπορεί να διορθωθεί η τιμή πρώτης προσφοράς κατά πολύ, εφόσον δοθεί στο δικαστήριο μια ορθή εκτίμηση που θα περιλαμβάνει και τους εσωτερικούς χώρους του ακινήτου. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top