1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Δεκέμβριος 2021

Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ανάκλησης Συντηρητικής Κατάσχεσης Ύψους 450.000 Ευρώ


anaklhsh-synthrhtikhs-katasxeshs

Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 208/2021 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία διέταξε την ολική ανάκληση της συντηρητικής κατάσχεσης που επιβλήθηκε δυνάμει οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε βάρος της αιτούσας εταιρείας – εντολέως μας ύψους 450.000 Ευρώ (σε συνολικά 6 πιστωτικά ιδρύματα). Αναλυτικότερα, είχε εκδοθεί στο μεταξύ τελεσίδικη απόφαση, η οποία απέρριπτε την αγωγή της αντιδίκου ως εν μέρει αόριστη και ως εν μέρει ουσία αβάσιμη και εξαφάνιζε την οριστική απόφαση, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε η προαναφερθείσα συντηρητική κατάσχεση. Εκ του λόγου αυτού, η εταιρεία – εντολέας μας κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ανάκλησης της συντηρητικής κατάσχεσης που είχε επιβληθεί στους τραπεζικούς της λογαριασμούς. Επί της ως άνω αίτησης εκδόθηκε η υπ’ αρ. 208/2021 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία πιθανολόγησε, αφενός την ανυπαρξία της απαίτησης ως προς το μέρος που η αγωγή της αντιδίκου απορρίφθηκε ως ουσία αβάσιμη, αφετέρου την ανυπαρξία κινδύνου ματαίωσης ικανοποίησης (τυχόν) απαίτησης της αντιδίκου και ως εκ τούτου διέταξε την ανάκληση της συντηρητικής κατάσχεσης. Σημαντική είναι η αναφορά που έκανε το δικαστήριο ότι η συντηρητική κατάσχεση που έλαβε χώρα βάσει οριστικής απόφασης (κατ' άρθρο 724 ΚΠολΔ) ανακαλείται όχι μόνο όταν απορρίπτεται τελεσίδικα η αγωγή αλλά και όταν πιθανολογείται η ανυπαρξία κινδύνου αδυναμίας μελλοντικής ικανοποίησης της επίδικης απαίτησης. Στην επίμαχη περίπτωση κρίθηκε ότι "λαμβανομένων υπόψη της καλής οικονομικής κατάστασης της αιτούσας, της κερδοφορίας της και του γεγονότος ότι αυτή είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη, ουδόλως πιθανολογείται η ύπαρξη κινδύνου ματαίωσης ικανοποίησης της καθ' ής λόγω επικείμενης αποξένωσης της αντιδίκου της από την κατασχετή περιουσία της".

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top