1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Δεκέμβριος 2021

Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Εισόδου στις Εγκαταστάσεις και Απογραφής Λογισμικού στο πλαίσιο Απόδειξης Προσβολής Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας


pneumatika-dikaivmata-logismikou

Στο πλαίσιο υπόθεσης παράνομης αντιγραφής και εμπορικής εκμετάλλευσης προγραμμάτων Η/Υ, που είχε κατασκευάσει η εντολέας μας – αιτούσα εταιρεία, χορηγήθηκε, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος μας, Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε, μεταξύ άλλων, η είσοδος στις εγκαταστάσεις της καθ’ ης εταιρείας - αντιδίκου και περαιτέρω, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της και η αναλυτική απογραφή, περιγραφή - καταγραφή και εξαγωγή λειτουργικού – αναγνώσιμου αντιγράφου του προϊόντος της επίμαχης αντιγραφής, ήτοι του πηγαίου και αντικειμενικού κώδικα (συμπεριλαμβανομένου του διαγράμματος ροής και των προπαρασκευαστικών εργασιών σχεδιασμού) του προϊόντος αντιγραφής – προγράμματος Η/Υ της αντιδίκου και περαιτέρω, του πηγαίου και αντικειμενικού κώδικα των κατασκευασμένων προγραμμάτων Η/Υ της αιτούσας εταιρείας, τα οποία ευρίσκοντο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της αντιδίκου. Ειδικότερα, η εντολέας μας – αιτούσα εταιρεία είχε κατασκευάσει πρωτογενώς και διαθέσει στην αγορά δύο προγράμματα Η/Υ, τα οποία είχαν αντιγραφεί παρανόμως από την αντίδικο. Δυνάμει της ανωτέρω Προσωρινής Διαταγής, η αιτούσα εταιρεία πέτυχε τη διασφάλιση του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού, για την απόδειξη από πλευράς της, της επίμαχης προσβολής των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τον Νόμο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993), προκειμένου περαιτέρω, στο πλαίσιο της αποδεδειγμένης πλέον παραβίασης, να αξιώσει από την αντίδικο, την άρση της εν λόγω προσβολής και την παράλειψη αυτής στο μέλλον, καθώς και την καταβολή αποζημίωσης.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top