1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Νοέμβριος 2021

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής Εκκρεμούσης Εφέσεως


anastolh-kata-diataghs-plhrwmhs

Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 4822/2021 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί αναστολής εκτελεστότητας εκδοθείσας διαταγής πληρωμής ύψους 350.000 ευρώ περίπου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχιστεί η εκτελεστική διαδικασία ενώ ήταν σε εκκρεμότητα δύο επιμέρους πλειστηριασμοί. Το ιδιαίτερο με την εν λόγω απόφαση είναι ότι εκδόθηκε μετά από άσκηση έφεσης κατά πρωτόδικης απόφασης η οποία και είχε δικαστεί ερήμην του οφειλέτη και ανακόπτοντος. Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι η άσκηση έφεσης θα εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση υποχρεωτικά κατά το άρθρο 528 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθότι αυτή θα γίνει δεκτή όχι μόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά. Επομένως, έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής πιθανολογώντας την αποδοχή όχι της ασκηθείσας ανακοπής αλλά της ασκηθείσας εφέσεως. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι: "Πιθανολογείται λοιπόν η παραδοχή της εν λόγω εφέσεως από άποψη τόσο, ενόψει των προηγηθέντων, τυπική όσο και, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 528 ΚΠολΔ ουσιαστικά (...) όπερ θα έχει ως συνέπεια να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, να κρατηθεί η υπόθεση, να δικαστεί από το προδιαληφθέν δευτεροβάθμιο δικαστήριο και να ερευνηθεί η από 25-7-2013 ανακοπή τους των αιτούντων εναντίον των καθών η αίτηση ως προς τη νομική και την ουσιαστική της βασιμότητα αντιμωλία πλέον των διαδίκων".

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top