1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Οκτώβριος 2021

Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου περί Αναστολής Εκτελεστότητας και Μη Εμφάνισης σε αρχεία της Τειρεσίας ΑΕ


anastolh-ekteleshs-diataghs-plhrwmhs

Εκδόθηκε την Παρασκευή 15/10/2021 Προσωρινή Διαταγή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου η οποία και διέταξε την αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής ύψους περίπου 650.000 ευρώ και τη μη εμφάνιση αυτής στα αρχεία της "Τειρεσίας ΑΕ"  ή σε συναφή αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Τέσσερις από τους κυριότερους λόγους ανακοπής (συνολικά 25) αφορούσαν στην καταχρηστικότητα της καταγγελίας εν μέσω διαπραγματεύσεων, στην έλλειψη προσκομιδής συμβάσεων παλαιότερων τιτλοποιήσεων, στην έλλειψη ορθής επικύρωσης εγγράφων και στην προφανή καταχρηστικότητα του επιτοκιακού όρου (για περισσότερα σε σχέση με τους λόγους ανακοπής βλ. εδώ). Η Διαταγή Πληρωμής εκδόθηκε σε βάρος επιχείρησης εντολέως μας, μετά από καταγγελία σύμβασης ανοίγματος πίστωσης που λειτούργησε μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού. Το ενδιαφέρον στην εν λόγω υπόθεση συνδέεται με το ιστορικό αυτής: το πιστωτικό ίδρυμα προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης και έκδοση διαταγής πληρωμής μετά από διαπραγματεύσεις με την οφειλέτιδα εταιρεία. Στις διαπραγματεύσεις αυτές, όμως, απαιτούσε για να προχωρήσει σε υποβολή πρότασης την εξόφληση των μέχρι τότε ληξιπρόθεσμων ποσών. Αυτό φυσικά ήταν αντίθετο με κάθε έννοια καλόπιστης διαπραγμάτευσης εντός του Κώδικα Δεοντολογίας και ως εκ τούτου στη βάση αυτή ζητήθηκε προσωρινή προστασία από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου.  

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top