1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούλιος 2021

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Απαγόρευσης Διενέργειας Ανταγωνιστικών Πράξεων


 asfalistika-se-symvash-antiproswpeias

Δημοσιεύθηκε όλως προσφάτως η υπ’ αρ. 2345/2021 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) υπέρ της εταιρείας - εντολέως μας, η οποία έκανε δεκτό το αίτημά μας εφαρμογής μετασυμβατικής ρήτρας μη ανταγωνισμού. Αναλυτικότερα, γνωστή εταιρεία ενέργειας, η εντολέας μας, δραστηριοποιούμενη στην εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου είχε συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου παροχής υπηρεσιών με ελληνική εταιρεία, την αντίδικο, για την παροχή από την τελευταία υπηρεσιών μεσολάβησης για τη συμπλήρωση αιτήσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δε σύμβαση παροχής υπηρεσιών είχε προβλεφθεί ρητώς η υποχρέωση μη ανταγωνισμού της εταιρείας - αντιδίκου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών μετά  την για οποιοδήποτε λόγο λύση της σύμβασης. Η συνεργασία κυλούσε ομαλά μέχρι που η εταιρεία – εντολέας κατήγγειλε τη συνεργασία με την εταιρεία - αντίδικο για σπουδαίο λόγο και πιο συγκεκριμένα, ένεκα παραβίασης εκ μέρους της τελευταίας των συμβατικών της δεσμεύσεων και της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού διά της συνάψεως παράλληλης σύμβασης συνεργασίας με άλλες δύο εταιρείες δραστηριοποιούμενες στην εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά την καταγγελία της συνεργασίας η εταιρεία – αντίδικος εξακολούθησε να συνεργάζεται με άλλες δύο εταιρείες παραβιάζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη μετασυμβατική ρήτρα μη ανταγωνισμού που είχε ρητώς συμφωνηθεί και προκαλώντας στην εταιρεία – εντολέα μας σοβαρή οικονομική ζημία. 

Η απόφαση που εκδόθηκε έκανε δεκτό το αίτημά μας και διέταξε την εταιρεία – αντίδικο 1. να παραλείπει προσωρινά, και δη μέχρι την παρέλευση της δωδεκάμηνης διάρκειας μετασυμβατικής ρήτρας μη ανταγωνισμού, την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εξεύρεση και προσέλκυση πελατών – καταναλωτών στην Ελλάδα και τη μεσολάβηση για τη συμπλήρωση της αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου σε προμηθεύτριες εταιρείες με αντικείμενο εργασιών την εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας  ή/και φυσικού αερίου, επ’ απειλή σε βάρος της εταιρείας - αντιδίκου και υπέρ της εντολέως μας χρηματικής ποινής ποσού 20.000 € για κάθε παράβαση της ως άνω υποχρέωσης και 2. να παραλείπει προσωρινά, και δη μέχρι την παρέλευση της δωδεκάμηνης διάρκειας μετασυμβατικής ρήτρας μη ανταγωνισμού, να προσελκύει πελάτες της εντολέως μας με σκοπό να τους παροτρύνει να καταγγείλουν τη σύμβασή τους με αυτήν και να συνάπτουν ακολούθως σύμβαση με άλλες, συνεργαζόμενες με την εταιρεία - αντίδικο, εταιρείες εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου επ’ απειλή σε βάρος της εταιρείας - αντιδίκου και υπέρ της εντολέως μας χρηματικής ποινής ποσού χιλίων ευρώ για κάθε παράβαση της ως άνω υποχρέωσης.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top