1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Απρίλιος 2021

Προσωρινή Διαταγή Πρωτοδικείου Αθηνών περί Απαγόρευσης Διενέργειας Ανταγωνιστικών Πράξεων


metasymvatikh-rhtra-apagoreyshs-antagwnismou

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διέταξε εταιρεία δραστηριοποιούμενη στον τομέα της διαμεσολάβησης και ειδικά στον κλάδο της ενέργειας, όπως παραλείπει την παροχή υπηρεσιών για την εξεύρεση και προσέλκυση πελατών και τη μεσολάβηση για την υποβολή για λογαριασμούς τους αιτήσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προς δύο συγκεκριμένες εταιρείες – προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με τις οποίες ήδη συνεργαζόταν. Παράλληλα, με την εν λόγω Προσωρινή Διαταγή η εταιρεία διατάχθηκε, επίσης, να παραλείπει κάθε είδους άμεση ή έμμεση συμμετοχή, μέσω τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες για την μεσολάβηση και την προσέλκυση πελατών προς τις παραπάνω εταιρείες – Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι διατάχθηκε να μην υποκαταστήσει τη δράση της μέσω τρίτων προσώπων, προκειμένου να φανεί ότι (δήθεν) είναι συνεπής προς τις δεσμεύσεις της και να αποφύγει με αυτό τον τρόπο τις υποχρεώσεις της. Νομική βάση για την έκδοση της εν λόγω Προσωρινής Διαταγής κατά της ως άνω εταιρείας αποτέλεσε μετασυμβατική ρήτρα μη ανταγωνισμού, η οποία είχε προβλεφθεί σε σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας μεταξύ αυτής και της εντολέως μας – εταιρείας Παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη λύση της ως άνω σύμβασης. 

Ειδικότερα, παρατίθεται το κρίσιμο χωρίο της εν λόγω προσωρινής διαταγής: «Διατάσσει την πρώτη καθ’ ης  να παραλείπει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών για την εξεύρεση και προσέλκυση πελατών και τη μεσολάβηση για την υποβολή για λογαριασμούς τους αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειες, προς τις εταιρείες {…} (ενν. παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας), καθώς και να παραλείπει να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, μέσω τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων σε επιχειρήσεις που παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες προς τις παραπάνω εταιρείες»

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top