1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Φεβρουάριος 2021

Απόφαση Εφετείου Αθηνών περί Ελευθέρωσης Εγγυητή από Οφειλή Ύψους άνω των 120.000 ευρώ


eleftherwsh-eggyhth

Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 1052/2021 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία και δέχτηκε ισχυρισμό εγγυητή περί ελευθέρωσής του από την ευθύνη του λόγω εφαρμογής του άρθρου 862 του Αστικού Κώδικα (για περισσότερο περί της ένστασης ελευθερώσεως βλ. εδώ). Αρχικά κρίθηκε ότι κατέστη αδύνατη η ικανοποίηση της δανείστριας από την πρωτοφειλέτιδα εταιρεία καθότι «αποδείχθηκε ότι η πρωτοφειλέτιδα μισθώτρια εταιρεία περιήλθε σε οικονομική αδυναμία και κατέστη αναξιόχρεη, γεγονός που οδήγησε στη λύση αυτής…». Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για να αποδειχθεί η εν λόγω αδυναμία ικανοποίησης ήταν τα αρνητικά ίδια κεφάλαια, η διενέργεια κατάσχεσης εξοπλισμού από τρίτους δανειστές και τελικώς η λύση της πρωτοφειλέτιδας εταιρείας. Έπειτα, έγινε δεκτό ότι η δανείστρια εταιρεία είχε μπροστά της όλες τις ενδείξεις που θα της επέτρεπαν να αντιληφθεί την επερχόμενη αδυναμία πληρωμών εκ μέρους της πρωτοφειλέτιδας. Κρίθηκε χαρακτηριστικά ότι «ενόψει όλων των ανωτέρω η ενάγουσα αν και μπορούσε, συνεκτιμώντας και την προηγούμενη συμπεριφορά της πρωτοφειλέτιδας μισθώτριας, να προβλέψει την επερχόμενη οικονομική της αδυναμία, από αμέλεια παρέλειψε να απαιτήσει την άμεση είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, επιπλέον δε, όπως προεκτέθηκε, εν αγνοία του εκκαλούντος εγγυητή, παρέτεινε την προθεσμία εξόφλησης των τριών πρώτων οφειλόμενων μισθωμάτων, με αποτέλεσμα η οφειλή να αυξηθεί στο ανωτέρω ποσό». Τέλος έγινε δεκτό ότι αν η δανείστρια εταιρεία κινητοποιούνταν σε χρόνο προγενέστερο, δηλαδή έγκαιρα, θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της και να μην στραφεί τελικώς κατά του εγγυητή.  Το σχετικό χωρίο της απόφασης αναφέρει τα εξής: «αποδείχθηκε ότι η ικανοποίηση της ένδικης απαίτησης σε βάρος της πρωτοφειλέτιδας ήταν αρχικώς δυνατή, δεδομένου ότι κατά τον χρόνο που έγιναν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά τα ένδικα μισθώματα, η τελευταία διέθετε ικανή προς τούτο περιουσία. Ειδικότερα διέθετε μεταξύ άλλων κινητά πράγματα (γραφεία, ντουλάπια, καναπέδες, καρέκλες, βιβλιοθήκες, τραπεζάκια, συσκευές τηλεφώνου, οικιακά είδη, οικιακές συσκευές, συσκευές τηλεφώνου, πληκτρολόγια, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες Η/Υ, ηχεία Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου, εργαλειοθήκες, εργαλεία μηχανουργείου και βαφείου, ημιτελή σκάφη, μηχανές σκαφών, ταχύπλοο σκάφος κλπ)…». Το αποτέλεσμα ήταν η απαλλαγή του εγγυητή από οφειλή ύψους άνω των 120.000 ευρώ. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top