1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Δεκέμβριος 2020

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου περί Απόρριψης Αγωγής Πιστωτικού Ιδρύματος λόγω Ρύθμισης Δανείου


rythmish-daneiou

Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 298/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου βάσει της οποίας απορρίφθηκε αγωγή πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση. Ο δανειολήπτης είχε προχωρήσει σε συμφωνία ρύθμισης μέσω του δικηγορικού γραφείου με το οποίο συνεργαζόταν το ενάγον πιστωτικό ίδρυμα. Μετά από αποστολή σχετικού mail με ειδική φόρμα αιτήματος ρύθμισης, ο δανειολήπτης συμπλήρωσε τα στοιχεία του και απέστειλε αυτή, καταβάλλοντας και την πρώτη δόση της ρύθμισης. Ωστόσο το πιστωτικό ίδρυμα υπό ειδική εκκαθάριση δεν δέχτηκε την ύπαρξη της συμφωνίας, επικαλούμενο ότι ουδέποτε εγκρίθηκε από το ίδιο και προχώρησε σε άσκηση αγωγής. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι είχε λάβει χώρα η συμφωνία, ανεξαρτήτως τυπικής έγκρισης από το πιστωτικό ίδρυμα και την Τράπεζα της Ελλάδος, αφού για τις συγκεκριμένες πιστωτικές συμβάσεις ρύθμισης οφειλών κάτω των 250.000 ευρώ και αναφορικά με διαγραφή εξωλογιστικών τόκων δεν υπήρχε προϋπόθεση έγκρισης από την οικεία επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση: "Περαιτέρω αποδεικνύεται ότι στις 20.12.2018 (μία ημέρα πριν την κατάθεση της υπό κρίση αγωγής στη γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου) η δεύτερη εναγόμενη έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη συνεργάτη του ειδικού διαχειριστή της ενάγουσας ...με το οποίο καλούσε την ίδια και τον πρώτο εναγόμενο να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης της οφειλής τους υπογράφοντας ηλεκτρονικά αποσταλείσα σε αυτούς προσυμπληρωμένη αίτηση και επαναπροωθώντας την υπογεγραμμένη στην ίδια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ....[...] Επιπλέον προς ολοκλήρωση της διαδικασίας ρύθμισης της οφειλής τους και ανταποκρινόμενοι στο περιεχόμενο του από 20.12.2018 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απέστειλαν στις 4.1.2019 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη σχετική αίτηση, που αμφότεροι είχαν προηγουμένως υπογράψει καθώς και φωτοτυπίες των δελτίων των αστυνομικών τους ταυτοτήτων. [...] Επί τη βάση των προεκτεθεισών αποδεικτικών παραδοχών, κρίνεται αποδεδειγμένη η μεταξύ των διαδίκων σύναψη σύμβασης για τη ρύθμιση της ένδικης οφειλής".

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top